bazresiasnafisf.ir

برگزاری نشست بررسی راهکارهای ترویج بیش از پیش فرهنگ رعایت عفاف و حجاب و نحوه ی پوشش متصدیان و مشتریان واحدهای صنفی

برگزاری نشست بررسی راهکارهای ترویج بیش از پیش فرهنگ رعایت عفاف و حجاب و نحوه ی پوشش متصدیان و مشتریان واحدهای صنفی

نشست بررسی راهکارهای ترویج بیش از پیش فرهنگ رعایت عفاف و حجاب و نحوه ی پوشش متصدیان و مشتریان...

حضور استاندار محترم اصفهان در محل مدیریت بازرسی و نظارت اصناف استان

حضور استاندار محترم اصفهان در محل مدیریت بازرسی و نظارت اصناف استان

حضور استاندار محترم اصفهان در محل مدیریت بازرسی و نظارت اصناف استان به گزارش روابط عمومی...

بازدید مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان از دفتر بازرسان اصناف، مستقر در میدان تاریخی حضرت امام خمینی(ره)

بازدید مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان از دفتر بازرسان اصناف، مستقر در میدان تاریخی حضرت امام خمینی(ره)

بازدید مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان از دفتر بازرسان اصناف، مستقر در میدان تاریخی حضرت امام...

تقدیر و تشکر رئیس و اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف از مدیر و پرسنل مدیریت بازرسی و نظارت اصناف استان

تقدیر و تشکر رئیس و اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف از مدیر و پرسنل مدیریت بازرسی و نظارت اصناف استان

به پاس تلاش های انجام شده در امر بازرسی و نظارت بر اصناف و همزمان با فرارسیدن سال جدید و نوروز...

باززسی از واحدهای صنفی مختلف توسط بازرسان اصناف استان اصفهان

باززسی از واحدهای صنفی مختلف توسط بازرسان اصناف استان اصفهان

بازرسی از واحدهای صنفی مختلف توسط بازرسان اصناف استان در راستای برخورد با تخلفات صنفی و پایش...

 • برگزاری نشست بررسی راهکارهای ترویج بیش از پیش فرهنگ رعایت عفاف و حجاب و نحوه ی پوشش متصدیان و مشتریان واحدهای صنفی

  برگزاری نشست بررسی راهکارهای ترویج بیش از پیش فرهنگ رعایت عفاف و حجاب و نحوه ی پوشش متصدیان و...

 • حضور استاندار محترم اصفهان در محل مدیریت بازرسی و نظارت اصناف استان

  حضور استاندار محترم اصفهان در محل مدیریت بازرسی و نظارت اصناف استان

 • بازدید مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان از دفتر بازرسان اصناف، مستقر در میدان تاریخی حضرت امام خمینی(ره)

  بازدید مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان از دفتر بازرسان اصناف، مستقر در میدان تاریخی حضرت امام...

 • تقدیر و تشکر رئیس و اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف از مدیر و پرسنل مدیریت بازرسی و نظارت اصناف استان

  تقدیر و تشکر رئیس و اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف از مدیر و پرسنل مدیریت بازرسی و نظارت اصناف استان

 • باززسی از واحدهای صنفی مختلف توسط بازرسان اصناف استان اصفهان

  باززسی از واحدهای صنفی مختلف توسط بازرسان اصناف استان اصفهان

آیا می دانید ...؟ : جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، برعهده دستور دهنده است.