bazresiasnafisf.ir

برگزاری طرح ویژه نظارت و بازرسی از اصناف در ماه ضیافت، ایام پایانی سال و نوروز ۱۴۰۳ توسط مدیریت بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان

برگزاری طرح ویژه نظارت و بازرسی از اصناف در ماه ضیافت، ایام پایانی سال و نوروز ۱۴۰۳ توسط مدیریت بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان

برگزاری طرح ویژه نظارت و بازرسی از اصناف در ماه ضیافت، ایام پایانی سال و نوروز ۱۴۰۳ توسط مدیریت...

جلسه هماهنگی مدير بازرسي و نظارت اصناف استان با مسئولین دوایر و پرسنل این مدیریت

جلسه هماهنگی مدير بازرسي و نظارت اصناف استان با مسئولین دوایر و پرسنل این مدیریت

در آستانه نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان و ایام پایانی سال و شروع سال جدید و افزایش عرضه و تقاضا...

بازرسی مشترک از واحدهای صنفی عرضه کننده کالاهای اساسی در شهرستان شاهین شهر و میمه

بازرسی مشترک از واحدهای صنفی عرضه کننده کالاهای اساسی در شهرستان شاهین شهر و میمه

بازرسی مشترک از واحدهای صنفی عرضه کننده کالاهای اساسی در شهرستان شاهین شهر و میمه توسط بازرسان...

بازرسی مشترک از واحدهای صنفی عرضه کننده کالاهای اساسی در شهرستان مبارکه

بازرسی مشترک از واحدهای صنفی عرضه کننده کالاهای اساسی در شهرستان مبارکه

بازرسی مشترک از واحدهای صنفی عرضه کننده کالاهای اساسی در شهرستان مبارکه توسط بازرسان اصناف این...

نظارت بر روند اجرای طرح عرضه کالا برگ الکترونیکی در شهرستان اصفهان

نظارت بر روند اجرای طرح عرضه کالا برگ الکترونیکی در شهرستان اصفهان

با هدف پایش قیمت‌ ها و نظارت بر روند اجرای طرح عرضه کالا برگ الکترونیکی در شهرستان اصفهان،...

 • برگزاری طرح ویژه نظارت و بازرسی از اصناف در ماه ضیافت، ایام پایانی سال و نوروز ۱۴۰۳ توسط مدیریت بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان

  برگزاری طرح ویژه نظارت و بازرسی از اصناف در ماه ضیافت، ایام پایانی سال و نوروز ۱۴۰۳ توسط مدیریت...

 • جلسه هماهنگی مدير بازرسي و نظارت اصناف استان با مسئولین دوایر و پرسنل این مدیریت

  جلسه هماهنگی مدير بازرسي و نظارت اصناف استان با مسئولین دوایر و پرسنل این مدیریت

 • بازرسی مشترک از واحدهای صنفی عرضه کننده کالاهای اساسی در شهرستان شاهین شهر و میمه

  بازرسی مشترک از واحدهای صنفی عرضه کننده کالاهای اساسی در شهرستان شاهین شهر و میمه

 • بازرسی مشترک از واحدهای صنفی عرضه کننده کالاهای اساسی در شهرستان مبارکه

  بازرسی مشترک از واحدهای صنفی عرضه کننده کالاهای اساسی در شهرستان مبارکه

 • نظارت بر روند اجرای طرح عرضه کالا برگ الکترونیکی در شهرستان اصفهان

  نظارت بر روند اجرای طرح عرضه کالا برگ الکترونیکی در شهرستان اصفهان

آیا می دانید ...؟ : جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، برعهده دستور دهنده است.