bazresiasnafisf.ir

حضور رییس و اعضاء هيئت مدیره اتحادیه صنف الکتریک و الکترونیک اصفهان در دفتر مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان

حضور رییس و اعضاء هيئت مدیره اتحادیه صنف الکتریک و الکترونیک اصفهان در دفتر مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ حضور رییس و اعضاء هيئت مدیره اتحادیه صنف الکتریک و الکترونیک اصفهان در دفتر...

حضور رییس و عضو هيئت مدیره اتحادیه صنف فرش ماشینی در دفتر مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان

حضور رییس و عضو هيئت مدیره اتحادیه صنف فرش ماشینی در دفتر مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ حضور رییس و عضو هيئت مدیره اتحادیه صنف فرش ماشینی، موکت و تزئینات داخلی...

حضور روسای اتحادیه‌های صنفی در دفتر مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان

حضور روسای اتحادیه‌های صنفی در دفتر مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ حضور روسای اتحادیه‌های صنف عرضه کنندگان محصولات فرهنگی و صنف چایخانه‌داران...

کشف دستگاه ماینر ودستگاه کارت گرافیک قاچاق

کشف دستگاه ماینر ودستگاه کارت گرافیک قاچاق

به گزارش روابط عمومي مديريت بازرسي و نظارت اصناف استان، در تاريخ 1400/02/12 طی بازرسی مشترک به...

طرح تشدید بازرسی و نظارت بر اصناف ویژه ماه مبارک رمضان در شهرستان شاهین شهر و میمه

طرح تشدید بازرسی و نظارت بر اصناف ویژه ماه مبارک رمضان در شهرستان شاهین شهر و میمه

در تاریخ 1400/02/11 در طرح تشدید بازرسی و نظارت بر اصناف ویژه ماه مبارک رمضان، گشت مشترک و...

 • حضور رییس و اعضاء هيئت مدیره اتحادیه صنف الکتریک و الکترونیک اصفهان در دفتر مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان

  حضور رییس و اعضاء هيئت مدیره اتحادیه صنف الکتریک و الکترونیک اصفهان در دفتر مدیر بازرسی و نظارت...

 • حضور رییس و عضو هيئت مدیره اتحادیه صنف فرش ماشینی در دفتر مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان

  حضور رییس و عضو هيئت مدیره اتحادیه صنف فرش ماشینی در دفتر مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان

 • حضور روسای اتحادیه‌های صنفی در دفتر مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان

  حضور روسای اتحادیه‌های صنفی در دفتر مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان

 • کشف دستگاه ماینر ودستگاه کارت گرافیک قاچاق

  کشف دستگاه ماینر ودستگاه کارت گرافیک قاچاق

 • طرح تشدید بازرسی و نظارت بر اصناف ویژه ماه مبارک رمضان در شهرستان شاهین شهر و میمه

  طرح تشدید بازرسی و نظارت بر اصناف ویژه ماه مبارک رمضان در شهرستان شاهین شهر و میمه

آیا می دانید ...؟ : جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، برعهده دستور دهنده است.