bazresiasnafisf.ir

گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی مختلف در شهرستان لنجان

گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی مختلف در شهرستان لنجان

در راستای تشدید نظارت ها و بازرسی از واحدهای صنفی در طرح تشدید بازرسی و نظارت بر اصناف ویژه ماه...

گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی مختلف در شهرستان نجف آباد

گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی مختلف در شهرستان نجف آباد

در راستای تشدید نظارت ها و بازرسی از واحدهای صنفی در طرح تشدید بازرسی و نظارت بر اصناف ویژه ماه...

گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی مختلف در شهرستان فلاورجان

گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی مختلف در شهرستان فلاورجان

در راستای تشدید نظارت ها و بازرسی از واحدهای صنفی در طرح تشدید بازرسی و نظارت بر اصناف ویژه ماه...

گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی مختلف در شهرستان شاهین شهر و میمه

گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی مختلف در شهرستان شاهین شهر و میمه

در راستای تشدید نظارت ها و بازرسی از واحدهای صنفی در طرح تشدید بازرسی و نظارت بر اصناف ویژه ماه...

 • بیش از ۳۵۸۰۰ مورد بازرسي در طرح تشديد نظارت و پايش بازار ویژۀ ماه مبارک رمضان، ایام پایانی سال ۱۴۰۲ و نوروز ۱۴۰۳/ تعداد ۱۰۹۶ واحد صنفی متخلف به اداره کل تعزیرات حکومتی استان معرفی شدند

  بیش از ۳۵۸۰۰ مورد بازرسي در طرح تشديد نظارت و پايش بازار ویژۀ ماه مبارک رمضان، ایام پایانی سال...

 • گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی مختلف در شهرستان لنجان

  گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی مختلف در شهرستان لنجان

 • گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی مختلف در شهرستان نجف آباد

  گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی مختلف در شهرستان نجف آباد

 • گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی مختلف در شهرستان فلاورجان

  گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی مختلف در شهرستان فلاورجان

 • گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی مختلف در شهرستان شاهین شهر و میمه

  گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی مختلف در شهرستان شاهین شهر و میمه

آیا می دانید ...؟ : جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، برعهده دستور دهنده است.