esfbazresiasnaf.com

پلمب واحدهای صنفی متخلف در اصفهان

پلمب واحدهای صنفی متخلف در اصفهان

به گزارش روابط عمومی بازرسی و نظارت اصناف استان در تاریخ ۹۹/۰۱/۱۸ تعداد ۲۹ واحد صنفی متخلف در...

پلمب واحدهای صنفی مختلف در شهرستان خمینی شهر

پلمب واحدهای صنفی مختلف در شهرستان خمینی شهر

در تاریخ ۹۹/۰۱/۱۷ بازرسی از واحدهای صنفی مختلف در شهرستان خمینی شهر توسط بازرسان اصناف این...

✅ بخشنامه معافیت ۳ ماهه برای دارندگان چک‌های برگشتی ابلاغ شد

✅ بخشنامه معافیت ۳ ماهه برای دارندگان چک‌های برگشتی ابلاغ شد

✅ بخشنامه معافیت ۳ ماهه برای دارندگان چک‌های برگشتی ابلاغ شد

پلمب واحدهای صنفی متخلف در اصفهان

پلمب واحدهای صنفی متخلف در اصفهان

به گزارش روابط عمومی بازرسی و نظارت اصناف استان در تاریخ ۹۹/۰۱/۱۷ تعداد ۴۰ واحد صنفی متخلف در...

پلمب واحدهای صنفی مختلف در شهرستان لنجان

پلمب واحدهای صنفی مختلف در شهرستان لنجان

در تاریخ ۹۹/۰۱/۱۷ باستناد مصوبه ستاد مدیریت مبارزه با ویروس کرونا، طی بازرسی به عمل آمده توسط...

 • پلمب واحدهای صنفی متخلف در اصفهان

  پلمب واحدهای صنفی متخلف در اصفهان

 • پلمب واحدهای صنفی مختلف در شهرستان خمینی شهر

  پلمب واحدهای صنفی مختلف در شهرستان خمینی شهر

 • ✅ بخشنامه معافیت ۳ ماهه برای دارندگان چک‌های برگشتی ابلاغ شد

  ✅ بخشنامه معافیت ۳ ماهه برای دارندگان چک‌های برگشتی ابلاغ شد

 • پلمب واحدهای صنفی متخلف در اصفهان

  پلمب واحدهای صنفی متخلف در اصفهان

 • پلمب واحدهای صنفی مختلف در شهرستان لنجان

  پلمب واحدهای صنفی مختلف در شهرستان لنجان

آیا می دانید ...؟ : جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، برعهده دستور دهنده است.