bazresiasnafisf.ir

کشف و جمع آوری تلفن همراه قاچاق در اصفهان

کشف و جمع آوری تلفن همراه قاچاق در اصفهان

به گزارش روابط عمومي بازرسي و نظارت اصناف استان اصفهان، در تاریخ 99/05/14 طی بازرسی مشترک به...

برگزاری جلسه با موضوع قاچاق کالا در سطح عرضه و لزوم اشرافیت و تبلیغ توسط مبلغین و روحانیون معزز

برگزاری جلسه با موضوع قاچاق کالا در سطح عرضه و لزوم اشرافیت و تبلیغ توسط مبلغین و روحانیون معزز

به گزارش روابط عمومي بازرسي و نظارت اصناف استان،‌ در تاریخ 99/05/11 جلسه اي با موضوع قاچاق کالا...

بازرسی از واحدهای صنفی نانوایی در شهرستان برخوار

بازرسی از واحدهای صنفی نانوایی در شهرستان برخوار

در تاریخ ۹۹/۰۵/۰۸ گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی نانوایی در شهرستان برخوار توسط بازرسان...

بازرسی از واحدهای صنفی در شهر نوش‌آباد از توابع شهرستان آران و بیدگل

بازرسی از واحدهای صنفی در شهر نوش‌آباد از توابع شهرستان آران و بیدگل

در تاریخ ۹۹/۰۵/۰۸ بازرسی از واحدهای صنفی در شهر نوش‌آباد از توابع شهرستان آران و بیدگل توسط...

برگزاری جلسه با معاون آگاهی و رییس دایره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان اصفهان

برگزاری جلسه با معاون آگاهی و رییس دایره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان اصفهان

در تاریخ ۹۹/۰۵/۰۷ جلسه ای با حضور معاون پلیس آگاهی، رییس دایره مبارزه با سرقت و معاون اطلاعات...

 • کشف و جمع آوری تلفن همراه قاچاق در اصفهان

  کشف و جمع آوری تلفن همراه قاچاق در اصفهان

 • برگزاری جلسه با موضوع قاچاق کالا در سطح عرضه و لزوم اشرافیت و تبلیغ توسط مبلغین و روحانیون معزز

  برگزاری جلسه با موضوع قاچاق کالا در سطح عرضه و لزوم اشرافیت و تبلیغ توسط مبلغین و روحانیون معزز

 • بازرسی از واحدهای صنفی نانوایی در شهرستان برخوار

  بازرسی از واحدهای صنفی نانوایی در شهرستان برخوار

 • بازرسی از واحدهای صنفی در شهر نوش‌آباد از توابع شهرستان آران و بیدگل

  بازرسی از واحدهای صنفی در شهر نوش‌آباد از توابع شهرستان آران و بیدگل

 • برگزاری جلسه با معاون آگاهی و رییس دایره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان اصفهان

  برگزاری جلسه با معاون آگاهی و رییس دایره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان اصفهان

آیا می دانید ...؟ : جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، برعهده دستور دهنده است.