bazresiasnafisf.ir

گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی مختلف در شهرستان شهرضا

گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی مختلف در شهرستان شهرضا

  در تاریخ 99/08/06 در راستای مبارزه با انتشار ویروس کرونا‌، گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی...

تعطیلی واحدهای صنفی در شهرستان خوانسار

تعطیلی واحدهای صنفی در شهرستان خوانسار

در تاریخ 99/08/06 در راستای پیشگیری و  مقابله با انتشار ویروس کرونا در شهرستان خوانسار، واحدهای...

گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی مختلف در شهرستان شهرضا

گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی مختلف در شهرستان شهرضا

  در تاریخ 99/08/06 در راستای مبارزه با انتشار ویروس کرونا‌، گشت مشترک و  بازرسی از واحدهای صنفی...

کشف بیش از 200 دستگاه پکیج و رادیاتور احتکار شده در شهر اصفهان

کشف بیش از 200 دستگاه پکیج و رادیاتور احتکار شده در شهر اصفهان

به گزارش روابط عمومی بازرسی و نظارت اصناف استان، در تاریخ 99/08/06 بازرسان این مدیریت به همراه...

پلمب واحدهای صنفی پر خطر در راستای مقابله با ویروس کرونا در شهرستان خمینی شهر

پلمب واحدهای صنفی پر خطر در راستای مقابله با ویروس کرونا در شهرستان خمینی شهر

در تاریخ 99/08/06 در راستای برخورد با واحدهای صنفی متخلف که با سهل انگاری و عدم رعایت...

 • گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی مختلف در شهرستان شهرضا

  گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی مختلف در شهرستان شهرضا

 • تعطیلی واحدهای صنفی در شهرستان خوانسار

  تعطیلی واحدهای صنفی در شهرستان خوانسار

 • گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی مختلف در شهرستان شهرضا

  گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی مختلف در شهرستان شهرضا

 • کشف بیش از 200 دستگاه پکیج و رادیاتور احتکار شده در شهر اصفهان

  کشف بیش از 200 دستگاه پکیج و رادیاتور احتکار شده در شهر اصفهان

 • پلمب واحدهای صنفی پر خطر در راستای مقابله با ویروس کرونا در شهرستان خمینی شهر

  پلمب واحدهای صنفی پر خطر در راستای مقابله با ویروس کرونا در شهرستان خمینی شهر

آیا می دانید ...؟ : جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، برعهده دستور دهنده است.