bazresiasnafisf.ir

آیا می دانید ...؟ : جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، برعهده دستور دهنده است.

کشف ٣٧٨ قلم انواع لوازم آرایشی بهداشتی قاچاق

بازرسان اصناف شهرستان لنجان به همراه بازرس اداره صمت و کارشناس اداره بهداشت در گشت مشترک از چهار واحد صنفی در این شهرستان مقدار ٣٧٨ قلم انواع لوازم آرایشی بهداشتی، فاقد هرگونه مجوز و تائیدیه بهداشت، به ارزش ٨۴/٩۶٠/٠٠٠ ریال را کشف، جمع آوری و کالاهای مذکور جهت رسیدگی به پرونده توقیف گردید.

گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی نانوایی در شهرستان آران و بیدگل

گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی نانوایی در شهرستان آران و بیدگل توسط بازرسان اصناف این شهرستان به همراه نماینده اداره تعزیرات حکومتی و بازرس اداره صمت، و با هدف بررسی نحوه خدمت رسانی این صنف به شهروندان در خصوص رعایت وزن مصوب و قیمت عرضه این کالا، همچنین بررسی رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط متصدیان و برخورد با تخلفات صنفی، بهداشتی و ارسال پرونده تخلف به اداره تعزیرات حکومتی.

گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی نانوایی در شهرستان برخوار

گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی نانوایی در شهرستان برخوار توسط بازرسان اصناف این شهرستان به همراه نماینده اداره تعزیرات حکومتی و کارشناس اداره بهداشت و با هدف بررسی نحوه خدمت رسانی این صنف به شهروندان در خصوص رعایت وزن مصوب و قیمت عرضه این کالا، همچنین بررسی رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط متصدیان و برخورد با تخلفات صنفی، بهداشتی و ارسال پرونده تخلف به اداره تعزیرات حکومتی.

آذین بندی فضای مجموعه مدیریت بازرسی و نظارت اصناف استان به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس

به مناسبت فرا رسیدن هفته پر افتخار دفاع مقدس و ارج نهادن به مقام والای شهدا و یادگاران هشت سال ایستادگی مردان غیرت در برابر زورگویان تاریخ، با استفاده از سربند، پلاک، نصب بنر و ...، فضای مجموعه مدیریت بازرسی و نظارت اصناف استان آذین بندی گردید.