bazresiasnafisf.ir

آیا می دانید ...؟ : جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، برعهده دستور دهنده است.

مطالب

بازرسی از واحدهای صنفی عرضه کننده فرم و پوشاک مدارس در شهرستان تیران و کرون

هم زمان با طرح تشدید بازرسی و نظارت بر اصناف ویژه بازگشایی مدارس، گشت مشترک بازرسان اصناف شهرستان تیران و کرون به همراه رییس اداره صمت، رئیس اتاق اصناف، مسئول بسیج اصناف و اعضای هیئت مدیره اتحاديه پوشاک از واحدهای صنفی عرضه کننده فرم و پوشاک مدارس در این شهرستان.

در بازرسی‌های انجام شده متخلفان صنفی شناسایی و پس از تنظیم فرم گزارش بازرسی، پرونده تخلف آنان جهت رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال گردید.

هرگونه کپی برداری فقط با قید منبع مجاز می باشد.