bazresiasnafisf.ir

آیا می دانید ...؟ : جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، برعهده دستور دهنده است.

کشف 60 عدد ژل بازی تقلبی و غیرمجاز

به گزارش روابط عمومي بازرسي و نظارت اصناف استان، در تاریخ 1400/01/17 طی بازرسی به عمل آمده توسط بازرسان این مدیریت از یک واحد انبار در اصفهان، مقدار 60 عدد ژل بازی تقلبی و غیرمجاز، فاقد پروانه و مجوز بهداشتی، به ارزش 12/000/000 ريال کشف، جمع آوری و جهت انجام سیر مراحل قانونی تحویل معاونت غذاودارو گردید.

هرگونه کپی برداری فقط با قید منبع مجاز می باشد.