bazresiasnafisf.ir

آیا می دانید ...؟ : جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، برعهده دستور دهنده است.

گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی مختلف در شهرستان شهرضا

 

در تاریخ 99/08/06 در راستای مبارزه با انتشار ویروس کرونا‌، گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی مختلف در شهرستان شهرضا، توسط بازرسان اصناف این شهرستان به همراه کارشناس اداره بهداشت و درمان، با هدف بررسی رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط متصدیان مربوطه و برخورد قانونی با متخلفان صنفی.

تعطیلی واحدهای صنفی در شهرستان خوانسار

در تاریخ 99/08/06 در راستای پیشگیری و  مقابله با انتشار ویروس کرونا در شهرستان خوانسار، واحدهای صنفی این شهرستان محل کسب خود را تعطیل نمودند.

گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی مختلف در شهرستان شهرضا

 

در تاریخ 99/08/06 در راستای مبارزه با انتشار ویروس کرونا‌، گشت مشترک و  بازرسی از واحدهای صنفی مختلف در شهرستان شهرضا، توسط بازرسان اصناف این شهرستان به همراه کارشناس اداره بهداشت محیط، با هدف بررسی رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط متصدیان مربوطه و برخورد قانونی با متخلفان صنفی.

کشف بیش از 200 دستگاه پکیج و رادیاتور احتکار شده در شهر اصفهان

به گزارش روابط عمومی بازرسی و نظارت اصناف استان، در تاریخ 99/08/06 بازرسان این مدیریت به همراه پلیس مبارزه با جرائم اقتصادی آگاهی استان در گشت مشترکی از یک واحد انبار غیر مجازِ در شهر اصفهان، تعداد 228 دستگاه انواع پکیج و رادیاتور احتکار شده (ثبت نشده در سامانه جامع انبارها) را به ارزش ده میلیارد ريال کشف، توقيف و  جهت رسیدگی به پرونده با دستور مقام محترم قضائي محل مذکور پلمب گردید.