كشف و ضبط سيگار خارجي قاچاق در اصفهان

  مورخ 96/01/14 طي بازرسي به عمل آمده توسط بازرسان مديريت بازرسي و نظارت اصناف استان، از سه واحد صنفي سوپر ماركت در اصفهان، مجموعا تعداد 5340 نخ سيگار و 13 پاكت توتون خارجي قاچاق، به ارزش بيش از 38/000/000 ريال كشف، ضبط و جهت انجام سير مراحل قانوني، تحويل مراجع ذيصلاح گرديد.

هرگونه کپی برداری فقط با قید منبع مجاز می باشد.