حضور مدير بازرسي و نظارت اصناف استان، در دفتر بازرسان مستقر در ميدان تاريخي نقش جهان

حضور مدير بازرسي و نظارت اصناف استان در دفتر بازرسان مستقر در ميدان تاريخي حضرت امام خميني (ره)

مهندس جواد محمدي فشاركي در اين بازديد ضمن سركشي و رصد فعاليت هاي صورت گرفته و در حال اجرا، با ارائه رهنمودهاي لازم جهت  بازرسي و نظارت بر اصناف در اين ميدان تاريخي، بازارها و خيابان هاي منتهي به آن، از عملكرد تيم بازرسي تقدير و تشكر به عمل آوردند.

هرگونه کپی برداری فقط با قید منبع مجاز می باشد.