پروفایل مدیر

 

نام : جواد محمدی فشارکی

سمت : مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان

تلفن تماس : 03132352012 و  03132352013 و 03132347900

 

 

 

 

 

 

 

 

هرگونه کپی برداری فقط با قید منبع مجاز می باشد.