با تزریق واکسن کرونا و ترغیب دیگران به این امر، جامعه خود را ایمن کنیم.

هرگونه کپی برداری فقط با قید منبع مجاز می باشد.