کشف مقادیری قرص و کپسول غیر مجاز قاچاق در شهرستان شاهین شهر

 بازرسان اصناف شهرستان شاهین‌شهر به همراه نماینده اداره تعزیرات حکومتی، بازرس اداره صمت، کارشناس غذا و دارو و پلیس نظارت بر اماکن عمومی در گشت مشترک از واحد صنفی مختلف در این شهرستان، مقادیری قرص و کپسول غیر مجاز قاچاق کشف نمودند. در این بازرسی، ۵۳ بسته قرص چاقی و لاغری، فاقد هرگونه مجوز بهداشت و مدارک مثبته گمرکی، جمعا به ارزش ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال کشف، توقیف و پرونده جهت رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال گردید.

هرگونه کپی برداری فقط با قید منبع مجاز می باشد.