اهداء لوح تقدیر به کاسب نمونه، توسط مدیر بازرسی ونظارت اصناف استان

اهداء لوح تقدیر به کاسب نمونه، توسط مدیر بازرسی ونظارت اصناف استان.
برنامه تجلیل از کاسبان نمونه با هدف ارتقای فرهنگ و وجدان کاری، تلاش و کوشش کسبه در کسب رزق حلال، ترویج فضایل دینی و ارزش های انسانی و از همه مهم تر ارتقای نقش اصناف و بازاریان در بهبود تعامل با مدیریت شهری و حمایت از کالای ایرانی انجام میگیرد.

هرگونه کپی برداری فقط با قید منبع مجاز می باشد.