bazresiasnafisf.ir

آیا می دانید ...؟ : جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، برعهده دستور دهنده است.

گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی نانوایی در شهرستان خمینی شهر

در تاریخ ۹۹/۱۱/۲۹ گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی نانوایی در شهرستان خمینی شهر توسط بازرسان اصناف این شهرستان به همراه نماینده اتحادیه مربوطه.
در این بازرسی‌ها ضمن بررسی نحوه خدمت رسانی این صنف به شهروندان، با متخلفان صنفی برخورد و پرونده آنان جهت رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شد.

هرگونه کپی برداری فقط با قید منبع مجاز می باشد.