bazresiasnafisf.ir

آیا می دانید ...؟ : جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، برعهده دستور دهنده است.

بازرسی از واحدهای صنفی نانوایی در شهرستان آران و بیدگل

در تاریخ 99/05/21 گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی نانوایی در شهرستان آران و بیدگل، توسط بازرسان اصناف این شهرستان به همراه بازرس اداره صمت، که طی آن پنج واحد صنفی متخلف بعلت کم فروشی اعمال قانون و پرونده تخلف آنان جهت رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال گردید.

هرگونه کپی برداری فقط با قید منبع مجاز می باشد.