bazresiasnafisf.ir

آیا می دانید ...؟ : جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، برعهده دستور دهنده است.

گشت مشترک و بازرسی از صنوف مختلف در شهر ابوزیدآباد از توابع شهرستان آران و بیدگل

در تاریخ ۹۹/۰۵/۰۵ گشت مشترک و بازرسی از صنوف مختلف در شهر ابوزیدآباد از توابع شهرستان آران و بیدگل، توسط بازرسان اصناف این شهرستان به همراه بازرس اداره صمت و برخورد قانونی با واحدهای صنفی متخلف در این شهر و ارسال پرونده تخلف آنان به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان.

هرگونه کپی برداری فقط با قید منبع مجاز می باشد.