bazresiasnafisf.ir

آیا می دانید ...؟ : جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، برعهده دستور دهنده است.

کشف و جمع آوری الکل متانول غیر مجاز در اصفهان

به گزارش روابط عمومي مديريت بازرسي و نظارت اصناف استان اصفهان، در تاریخ 98/12/21 طی بازرسی مشترک به عمل آمده توسط بازرسان اين مدیریت به همراه کارشناسان معاونت غذا و دارو و عوامل انتظامی از یک شرکت تجاری در اصفهان، مقدار 2980 لیتر الکل متانول غیر مجاز به ارزش 745/000/000 ريال کشف، جمع آوری و جهت انجام سير مراحل قانوني تحویل دانشگاه علوم پزشکی گردید.

هرگونه کپی برداری فقط با قید منبع مجاز می باشد.