esfbazresiasnaf.com

آیا می دانید ...؟ : جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، برعهده دستور دهنده است.

اجرای پویش ملی "بدون قیمت نخریم" در شهرستان نجف آباد

نظر به اجرای پویش ملی "بدون قیمت نخریم" ، واحدهای بازرسی و نظارت اصناف شهرستانهاي استان نیز در قالب‌های مختلف به تبلیغ این پویش مردمی پرداخته اند.
در همین خصوص واحد بازرسی و نظارت بر اصناف شهرستان نجف آباد، مبادرت به نصب بنر با موضوع پویش ملی بدون قیمت نخریم در یکی از میدان‌های اصلی این شهرستان نموده است.

هرگونه کپی برداری فقط با قید منبع مجاز می باشد.