bazresiasnafisf.ir

آیا می دانید ...؟ : جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، برعهده دستور دهنده است.

گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی عرضه کننده شیرینی در شهرستان آران و بیدگل

در تاریخ ۹۸/۱۱/۲۸ گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی عرضه کننده شیرینی در شهرستان آران و بیدگل توسط بازرسان اصناف این شهرستان.
در این بازرسی ضمن برخورد قانونی با متخلفان صنفی، پرونده آنان جهت رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال گردید.

هرگونه کپی برداری فقط با قید منبع مجاز می باشد.