bazresiasnafisf.ir

آیا می دانید ...؟ : جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، برعهده دستور دهنده است.

بازدید مهندس جواد محمدی فشارکی مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان از پروژه در حال ساخت نمایشگاه بین‌المللی اصفهان

در تاریخ ۹۸/۱۱/۲۷ بازدید مهندس جواد محمدی فشارکی مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان از پروژه در حال ساخت نمایشگاه بین‌المللی واقع در منطقه روشن دشت و کنارگذر شرقی اصفهان 

هرگونه کپی برداری فقط با قید منبع مجاز می باشد.