bazresiasnafisf.ir

آیا می دانید ...؟ : جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، برعهده دستور دهنده است.

برگزاری جلسه با هیئت رئیسه اتحادیه صنف عکاسان و فیلمبرداران شهرستان آران و بیدگل

در تاریخ 98/11/23 برگزاری جلسه با هیئت رئیسه اتحادیه صنف عکاسان و فیلمبرداران شهرستان آران و بیدگل در خصوص ارائه خدمت این صنف در ایام نوروز، در محل واحد بازرسی و نظارت بر اصناف شهرستان مذکور.

هرگونه کپی برداری فقط با قید منبع مجاز می باشد.