bazresiasnafisf.ir

آیا می دانید ...؟ : جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، برعهده دستور دهنده است.

بازرسی از واحدهای صنفی مختلف در شهرستان آران و بیدگل

در تاریخ ۹۸/۱۰/۳۰ بازرسی از واحدهای صنفی مختلف در شهرستان آران و بیدگل، توسط بازرسان اصناف این شهرستان و برخورد قانونی با تخلفات صنفی در این شهرستان.

هرگونه کپی برداری فقط با قید منبع مجاز می باشد.