bazresiasnafisf.ir

آیا می دانید ...؟ : جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، برعهده دستور دهنده است.

شت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی بخش کرون از توابع شهرستان تیران و کرون

در تاریخ ۹۸/۱۰/۳۰ گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی بخش کرون از توابع شهرستان تیران و کرون، توسط بازرسان اصناف این شهرستان به همراه بازرسان شبکه بهداشت انجام گردید.
در این بازرسی ها با متخلفان صنفی برخورد و پرونده تخلف آنان به اداره تعزیرات حکومتی ارسال گردید.

هرگونه کپی برداری فقط با قید منبع مجاز می باشد.