bazresiasnafisf.ir

آیا می دانید ...؟ : جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، برعهده دستور دهنده است.

جلسه بررسی و تصمیم گیری در خصوص نحوه برگزاری نمایشگاه بهاره

در تاریخ ۹۸/۱۰/۱۵ جلسه بررسی و تصمیم گیری در خصوص نحوه برگزاری نمایشگاه بهاره با حضور روسای اتحادیه های صنف فروشندگان پوشاک، کفش، تریکو و خرازی، گز و شیرینی، فروشندگان مواد غذایی و عطار و سقط فروش اصفهان در دفتر مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان برگزار گردید.

هرگونه کپی برداری فقط با قید منبع مجاز می باشد.