bazresiasnafisf.ir

آیا می دانید ...؟ : جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، برعهده دستور دهنده است.

بازرسی از واحدهای صنفی عرضه کننده اغذیه و پروتئین در شهرستان تیران و کرون

در تاریخ ۹۸/۰۹/۰۸ بازرسی از واحدهای صنفی عرضه کننده اغذیه و پروتئین در شهرستان تیران و کرون از استان اصفهان توسط بازرسان اصناف این شهرستان به همراه کارشناس شبکه بهداشت.
در این گشت مشترک، ضمن برخورد قانونی با متصدیان واحدهای صنفی متخلف، پرونده آنان جهت بررسی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شد.

هرگونه کپی برداری فقط با قید منبع مجاز می باشد.