bazresiasnafisf.ir

آیا می دانید ...؟ : جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، برعهده دستور دهنده است.

حضور رؤسای اتحادیه های صنفی اصفهان

در تاریخ ۹۸/۱۰/۰۲ حضور رؤسای اتحاديه‌های صنف مصالح فروشان، تریکو و خرازی و صنف کفاشان اصفهان در دفتر مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان، جهت تعامل و تبادل نظر پیرامون رفع مسائل و مشکلات اتحادیه‌های مربوطه

هرگونه کپی برداری فقط با قید منبع مجاز می باشد.