bazresiasnafisf.ir

آیا می دانید ...؟ : جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، برعهده دستور دهنده است.

گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی عرضه کننده سیلندر گاز مایع توسط بازرسان اصناف شهرستان کاشان

در تاریخ ۹۸/۰۹/۲۸ گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی عرضه کننده سیلندر گاز مایع توسط بازرسان اصناف شهرستان کاشان از استان اصفهان و بازرسان اداره صمت این شهرستان و برخورد قانونی با متصدیان متخلف.

هرگونه کپی برداری فقط با قید منبع مجاز می باشد.