bazresiasnafisf.ir

آیا می دانید ...؟ : جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، برعهده دستور دهنده است.

گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی مختلف در شهرستان آران و بیدگل

در تاریخ ۹۸/۰۹/۱۸ گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی مختلف در شهرستان آران و بیدگل از استان اصفهان توسط بازرسان اصناف این شهرستان به همراه نماینده فرمانداری، اداره صمت، شبکه بهداشت و اداره دامپزشکی.
در این بازرسی ها ضمن برخورد با تخلفات صنفی از جمله گرانفروشی ،عدم رعایت موازین بهداشتی و نداشتن پروانه کسب و ...، پرونده متصدیان مربوطه جهت رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال گردید.

هرگونه کپی برداری فقط با قید منبع مجاز می باشد.