bazresiasnafisf.ir

آیا می دانید ...؟ : جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، برعهده دستور دهنده است.

بازرسی مشترک و سرکشی از واحدهای صنفی نانوایی در شهرستان خوانسار

در تاریخ ۹۸/۰۹/۱۱ بازرسی مشترک و سرکشی از واحدهای صنفی نانوایی در شهرستان خوانسار از استان اصفهان توسط بازرسان اصناف این شهرستان، رییس اتحادیه صنف نانوایان به همراه بازرسان اداره صمت انجام شد.
هدف از این بازرسی ها، بررسی نحوه خدمت رسانی این صنف به شهروندان شهرستان مذکور بوده است.

هرگونه کپی برداری فقط با قید منبع مجاز می باشد.