bazresiasnafisf.ir

آیا می دانید ...؟ : جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، برعهده دستور دهنده است.

گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی مختلف توسط بازرسان اصناف شهرستان آران و بیدگل

در تاریخ ۹۸/۰۹/۱۱ گشت مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی مختلف توسط بازرسان اصناف شهرستان آران و بیدگل از استان اصفهان به همراه رؤسای اداره تعزیرات حکومتی و صمت.
در این بازرسی ها ضمن تشکیل پرونده برای متخلفان صنفی، پرونده آنان جهت رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال گردید.

هرگونه کپی برداری فقط با قید منبع مجاز می باشد.