bazresiasnafisf.ir

آیا می دانید ...؟ : جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، برعهده دستور دهنده است.

حضور در محل استودیو صدای جمهوری اسلامی (مرکزاصفهان)

در تاریخ 98/09/06 حضور مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان در محل استودیو صدای جمهوری اسلامی (مرکزاصفهان) و تشریح اقدامات انجام شده در طرح تشدید بازرسی و نظارت بر اصناف و برخورد قانونی با متصدیان متخلف در سطح عرضه.

هرگونه کپی برداری فقط با قید منبع مجاز می باشد.