bazresiasnafisf.ir

آیا می دانید ...؟ : جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، برعهده دستور دهنده است.

گشت مشترک بازرسان واحد بازرسی و نظارت بر اصناف شهرستان شاهین شهر و میمه

در تاریخ ۹۸/۰۸/۲۲ گشت مشترک بازرسان واحد بازرسی و نظارت بر اصناف شهرستان شاهین شهر و میمه از استان اصفهان به همراه بازرسان اداره صمت و بهداشت محیط از نانوایی های این شهرستان.
در این بازرسی‌ها، تخلفات صنفی از جمله کم فروشی ، عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی(استفاده از افزودنی غیر مجاز در نان) و عرضه خارج از شبکه مشاهده و ضمن تنظیم فرم گزارش بازرسی، متصدیان متخلف را جهت انجام سیر مراحل قانونی، به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان معرفی نمودند.

هرگونه کپی برداری فقط با قید منبع مجاز می باشد.