bazresiasnafisf.ir

آیا می دانید ...؟ : جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، برعهده دستور دهنده است.

گشت مشترک بازرسان اصناف شهرستان شاهین شهر و میمه

در تاریخ ۹۸/۰۸/۰۲ گشت مشترک بازرسان اصناف شهرستان شاهین شهر و میمه از استان اصفهان به همراه پلیس نظارت بر اماکن عمومی و کارشناسان شبکه بهداشت و بازرسی از واحدهای صنفی عرضه کننده قلیان در این شهرستان.
در این بازرسی ها، ضمن برخورد قانونی با واحدهای صنفی متخلف، با هماهنگی مقام محترم قضایی محل کسب آنان پلمپ و از فعالیت آنان جلوگیری به عمل آمد.

هرگونه کپی برداری فقط با قید منبع مجاز می باشد.